GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

Планом и програмом управљања заштићеним подручјем ПИО Клисура реkе Градац, предвиђена акција уређења клисуре успешно је спроведена. У уређењу клисуре, уређењу стаза и постављању корпи за отпад учествовало је 20 активиста ЕКОД Градац.

У првој фази, поред свакодневног сакупљања отпада од стране чуварске службе и активиста, постављене су дрвене корпе дуж целе клисуре са натписом "Чувајмо Градац".

У другој фази акценат је стављен на уклањање отпада, који се нагомилао у клисури услед великог водостаја у јуну. Изнето је, по грубим проценама, око 50 м3 отпада.

У трећој фази, у трајању од 10 дана, проширене су пешачке стазе уз водоток, од дегурићке бране до извора реке.

У оквиру акције уређења, ускоро ће бити постављене дрвене табле са настрешницама са мапама и обавештењима.