GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

logo_news

 

П Р О Ј Е К А Т „С О К О“

У оквиру пројекта „СОКО“ који реализују Факултет спорта и физичког васпитања- Универзитет у Београду и Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду, остварена је сарадња и договорен план активности које ће се десити у априлу месеци у Клисури реке Градац.

Након посете у 2013.г. учесници овог пројекта упознали су се са свим могућностима које локација у заштићеном подручју пружа, и изразили задовољство након оствареног Плана и програма активности.

Циљеви пројекта су:

  • спортско техничко образовање (едукација ученика спортским садржајима активности у природи),
  • развијање интра и интерперсоналних односа,
  • развој антропомоторичких и функционалних способности од великог значаја за ову осетљиву узрасну категорију,
  • Проширивање опште базе знања примењеном праксом (обилазак културно-историјских споменика – манастири цркве и сл.),
  • схватање функционисања природе,
  • значај очувања природе - еколошке основе боравка у природи.