GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

logo_news

 

Извештај о штети

Чланови Еколошког друштва „Градац“, два дана након поплаве успели су да прођу кроз клисуру и сагледају последице невероватне водене силе, која је до сада била незамислива. Висина воденог стуба на ужим местима у клисури износила је од 5-6 метара. Исчупано је безброј стабала и на многим местима измењен је ток. Стабла која су остала у приобаљу, су од удараца балвана и камења које је вода носила, огуљена у висини до 3 метра. Наноси исчупаних стабала, грања и отпада на безброј места у кориту реке мере се у хиљадама кубика. Вода је однела неколико информативних табли, сва брвна и делове пешачке стазе.

Штета која је направљена у доњем току реке је велика, јер су уништени многи објекти, путеви, мостови и домаћинства. Река је однела подзиду и целокупну терасу ресторана „Видра“ која је у нашем власништву.

Направљен је план активности акција уређења и чишћења, па позивамо све чланове и пријатеље реке да нам се придруже како би у што краћем року вратили реци њен сјај.