GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

logo_news

 

На основу члана 43.ст.1. Закона о заштити о одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", број 128/14) Еколошко друштво Градац“ организоваће план и програм едукације рекреативних риболоваца 29.12.2016. у просторијама Риболовачког клуба Но1, ул. Браће Павићевић бр.1 у 20h.

Тема је информисање риболоваца о риболовној води, правилима понашања и правилима риболова, дозвољеним техникама риболова, законским ограничењима (ловостај) и посебним ограничењима, информације о кориснику и чуварској служби, као и друге корисне техничке инфпрмације. Циљ је да се рекреативним риболовцима на тај начин скрене пажња на значај очувања и унапређења рибљег фонда и воденог екосистема, на основне и посебне кодексе понашања на води, као и подстицање на коректно и прихватљиво бављење рекреативним риболовом или другим рекреативним активностима на води.

Предавач IFFF certified fly casting инструктор Ђукић Зоран.